İST491 ve İST493 Dersleri Hk.

İST 491 İleri İstatistik Projeleri ve İST 493 Seminer dersleri ilgili ders sorumlusunun onayı alınarak eklenmelidir. Bu dersler dilekçe ile alındığından dolayı ders kayıt döneminde ders sorumlusu ile görüşünüz.

İST 493 Seminer dersini sadece 4. sınıf öğrencilerinden mezuniyet için 3 AKTS'si eksik kalanlar alabilir.

İST 491 İleri İstatistik Projeleri dersine ait  dilekçe için tıklayınız. 

İST 493 Seminer dersine ait  dilekçe için tıklayınız. 

© 2018

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara 
Son Güncelleme: 16.07.2018