Çift Anadal

Çift Anadal Programı Koordinatörü


Doç. Dr. Ayten YİĞİTER

Tel: +90 (312) 780 77 72

e-posta: yigiter@hacettepe.edu.tr


Gerekli Bilgiler


İstatistik Bölümü Öğrencileri için Çift Anadal Programı anlaşmamız olan bölümler aşağıdaki gibidir.

  • MATEMATİK
  • AKTÜERYA BİLİMLERİ

Çift Anadal Programı Başvuru Şartları


1. Anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında olmak.

2. Başvurulan yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olmak.

3. Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması.

4. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde olmak ve

5. İlk 4 maddede belirtilen şartları belgelemek


Çift Anadal Programı Başvuru Adımları


1. Başvurular AKADEMİK TAKVİM'de belirtilen tarihleri arasında programı açan Bölüm Başkanlığı'na yapılacaktır.

2. Koşulları sağlayan öğrenciler, çift anadal programına devam etmek istediklerini belirten bir dilekçeyi ekleriyle birlikte çift anadal programı olan bölümlerin bölüm başkanlıklarına vereceklerdir. ( Örnek Dilekçe için tıklayınız.)

 

© 2018

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara 
Son Güncelleme: 16.07.2018