Yan Dal

Yan Dal Programı Koordinatörü


Doç. Dr. Nihal ATA TUTKUN

Tel: +90 (312) 780 77 68

e-posta: nihalata@hacettepe.edu.tr 


Yan Dal Programı Koordinatör Yardımcısı


Arş. Gör. Dr. Hatice ÖNCEL ÇEKİM

Tel: +90 (312) 780 78 08

e-posta: oncelhatice@hacettepe.edu.tr 


Yan Dal Programı ile ilgili Bilgiler


Bölümümüz ile aşağıda listelenen bölümleri arasında karşılıklı Yan Dal anlaşmaları yapılmış ve Hacettepe Üniversitesi'nin 12.02.2014 tarihli Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir:

 • Aktüerya Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Matematik

Bu bölümler dışında, İstatistik Bölümü öğrencileri İktisat, İşletme, vb. bölümlerin Yan Dal programlarına geçen dönemlerde olduğu gibi başvuru yapabilirler. Öğrencilerimizin gerekli bilgiler için ilgili bölümler ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.


Başvuru Koşulları


 1. Başvurular anadal lisans programının en erken 3 üncü en geç 6 ıncı yarıyılı başında yapılabilir.

 2. Öğrencinin yandal başvurusu yaptığı yarıyıla kadar:

  1.  Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarı ile tamamlamış olması,
  2.  Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.
 3. Başka bir yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olmaması,
 4. Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye başvururlar.
 5. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar, yandal programını açan fakülte tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.
 6. Yan dal programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından ilişkisi kesilir.
 7. Yandal Programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel akademik ortalamasının en az 2.25 olması zorunludur. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin yan dal programı ile ilişiği kesilir.

Hacettepe Ünviversitesi Yandal Yönergesi ile ilgili tüm bilgilere https://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/yonergeler/hu-yan-dal-programi-yonergesi  adresinden ulaşabilirsiniz. Yan Dal Programı'na başvuru yapacak öğrencilerimizin yönergeyi dikkatlice okumaları faydalı olacaktır.


Yan Dal Program Yönergeleri


Aktüerya Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Matematik


 

© 2018

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara 
Son Güncelleme: 16.07.2018