Genel Bilgiler

Anabilim Dalları

1. Uygulamalı İstatistik A.D.

2. İstatistik Teorisi A.D.

3. Yöneylem Araştırması A.D.

4. Risk Analizi A.D.

5. Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri  A.D.

6. İstatistiksel Bilgi Sistemleri A.D.

Lisans Programı

İstatistik Lisans Programının amacı, matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemleri yanında, Yöneylem Araştırması, Risk Analizleri, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve istatistik Bilgi Sistemleri gibi teknik alanlardaki bilgiler ile sosyal ve idari bilimlere ait temel bilgileri öğrencilere en iyi biçimde aktarmak ve ilgili uygulama alanlarında ortaya çıkacak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip bireyler yetiştirmektir. Doğal olarak bu programın ikinci bir amacı da istatistik alanında araştırmacı ve eğitim elemanı olarak yetişmek isteyenlere sağlam bir temel hazırlamaktır. İstatistik Lisans Programının genel yapısı yukarıda verilen amaç çerçevesinde oluşmuş ve biçimlenmiştir. Buna göre, zorunlu ders grubunda Matematik, istatistik Kuramı ve Yöntemleri, Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Programlama alanlarındaki dersler ile İngilizce dersleri bulunmaktadır. İstatistik Lisans Programındaki  seçmeli ders grubunda, İstatistik Bölümündeki anabilim dalları ile doğrudan ilgili Uygulamalı İstatistik, İstatistik Teorisi, Yöneylem Araştırması, Olasılık ve Olasılıksal Süreçler, İstatistiksel Bilgi Sistemleri ve Risk Analizi alanıyla ilgili derslere yer verilmiştir. Seçmeli Sosyal Dersler gurubu içerisinde ise İktisat, Sosyoloji, Hukuk, Felsefe ve İşletme dersleri bulunmaktadır. Çağdaş eğitim sistemlerinde, fen bilimleri dallarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal bilim dallarından da yeter sayıda ders almaları önerilmektedir. Bu görüşten hareketle, öğrencilere, "Seçmeli Sosyal Dersler" grubu içerisinden İktisat, Sosyoloji, Felsefe ve İşletme derslerini alma olanağı verilmiştir. Bu dersler ilgili bölümler tarafından verilecektir. İstatistik Lisans Programının en önemli özelliği, öğrencilerin kendi ilgi alanları ile ilgili istatistik meslek derslerini, yan dal derslerini ve sosyal dersleri seçebilmelerine olanak tanımasıdır. Öğrenciler istedikleri alana yönelme şansına ve özgürlüğüne sahip olacaklardır. 

İş Olanakları

Mezunlarımız, öğrenimleri sırasında Ekonomi, Yöneylem Araştırması, Biyoloji, Sağlik Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde veri derleme, istatistiksel analiz ve kestirimler yapabilecek düzeyde bilgilerle donatılmışlardir. Ayrıca, bilgisayar programcılığı, bilgisayar donanımı ve kullanımı, karar alma, proje değerlendirme, üretim ve stok denetimi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahiptirler. Mezunlarımızın resmi ve özel kuruluşların araştırma birimlerinde iş bulma olanakları oldukça fazladır. Mezunlarımızın hangi kurumlarda çalıştığını http://dbs.stat.hacettepe.edu.tr/mezun/mbsana.htm adresinden görebilirsiniz. 

© 2018

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara 
Son Güncelleme: 16.07.2018