H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Arş. Gör. Dr. Mustafa Murat ARAT

İletişim

E-posta:      arat.murat@gmail.com

Kişisel Ağ Sayfası: Tıklayınız.

Telefon:     +90(312) 297 79 00 

Profesyonel Özet

Mustafa Murat ARAT, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış büyük hacimli verilerden, iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere kararlar alabilmek için eyleme dönüştürülebilir tahminler elde etme amacıyla makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları tarafından desteklenen gelişmiş tahmin yöntemleri tasarlayan, geliştiren ve uygulayan doktora düzeyinde eğitimli, iki dil bilen istatistikçi/veri bilimcidir. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden aldıktan sonra, aynı bölümde Yöneylem Araştırması Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı ve “Destek Vektör Makineleri Üzerine Bir Çalışma” isimli tezini yazdı. Daha sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan University of Tennessee, Knoxville’deki Business Analytics & Statistics Bölümü'nde Analitik Doktorasını “Advances and Applications in Deep Learning” isimli isimli doktora tezini başarıyla savunarak tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde ilk yurtdışı doktoralı öğretim elemanı olarak çalışan Mustafa Murat Arat, üniversitedeki derslerin yanı sıra, devlet kurumlarında ve özel şirketlerde çalışanların Veri Bilimi ile ilgili bilgi düzeylerinin gelişmesine de yardımcı olmak amacıyla eğitimler vermektedir. Aynı zamanda, Avrupa Birliği projeleri de dahil olmak üzere çeşitli projelerde Danışman veya Senior Non-Key Expert olarak görev almaktadır. 

Akademik Derecesi

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

Yüksek Lisans:   Hacettepe Üniversitesi, F.B.E., İstatistik A.D.

Doktora : Department of Business Analytics & Statistics, The University of Tennessee, Knoxville

İlgi Alanları

  • Makine Öğrenmesi (Machine Learning)
  • Derin Öğrenme (Deep Learning)
  • Görüntü İşleme (Computer Vision)
  • Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)
  • Veri Bilimi / Veri Analitiği / Veri Yönetimi (Data Science / Data Analytics / Data Management)
  • Eğitimli Ögrenme ve Eğitimsiz Öğrenme Yöntemleri (Supervised and Unsupervised Learning Techniques)
  • Büyük Veri (Big Data)
  • Makine Öğrenmesi Operasyonları (Machine Learning Operations - MLOps)