H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Sınav Kuralları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

Sevgili Öğrenciler,

son zamanlarında sınavlarda yaşanan bazı olumsuz durumlardan dolayı sınavlarda uyulması gereken kuralların tekrar hatırlatılması gereği ortaya çıkmıştır. Unutmayınız, sınavlarda uyulması beklenen kurallar, sizlerin sınav güvenliği açısından bir güvencedir. Kurallara uyulması konusunda göstereceğiniz özen ve anlayış için teşekkür eder sınavlarınızda başarılar dileriz. 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

1) Sınav saatinden en az 5 dakika önce sınava gireceğiniz derslikte hazır bulununuz. Zorunlu haller dışında sınavın başlama saatinden sonraki ilk 30 dakika içinde sınavdan dışarı çıkmanız yasaktır(Ders sorumlusu, sınavdan çıkma süresinde değişiklik yapabilir.)

2) Sınav sırasında sınav salonundan dışarı çıkan bir öğrenci tekrar sınava alınmaz

3) Sınava gelirken ÖĞRENCİ KİMLİK BELGESİ' ni yanınızda getiriniz. Kimlik belgelerini sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurunuz.

4) Verilen ek kâğıt da dâhil olmak üzere, soru ve cevap kâğıtlarına AD-SOYAD ve NUMARA' sını tükenmez kalem ile yazınız.

5) Sınavda verilen sınav yoklama imza kâğıdına AD-SOYAD, NUMARANIZ ile İMZA' nızı tükenmez kalem ile atınız. 

6) Sınav süresince cep telefonları kesinlikle KAPALI durumda bulundurunuz ve ulaşılamayacak bir yerde muhafaza ediniz. Gözetmenler tarafından gösterilen yerlere bırakılan cep telefonları ile ilgili sorumluluk tamamen öğrencinin kendisine aittir. 

7) Sınav salonuna akıllı saat ve kulaklık ile girmek kesinlikle yasaktır. Sınav öncesinde yanında akıllı saat ve kulaklık bulunanlar sınav görevlilerine teslim edebilirler. 

8) Öğrenciler oturdukları masa ya da sıra yakınında ya da sıra üzerinde bulunan notlardan sorumludur. Sınava başlamadan önce sıranızı ve çevresini kontrol ediniz, böyle bir durum varsa sınav sorumlusu/gözetmenini sınav başlamadan önce bilgilendiriniz.

9) Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca dersin sorumlusu/gözetmeninin yer değişikliği isteklerine ve uyarılarına uymakla yükümlüdürler.

10) Sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. dokümanların; cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, bilgisayar, tablet, kulaklık, akıllı saat, akıllı gözlük vb. cihazların bulundurulması yasaktır. Bu sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere bırakılmalıdır.

11) Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi (sadece izin verilen özelliklerde) vb. araçları yanınızda bulundurunuz.  Sınav esnasında herhangi bir araç-gereç alışverişi yapılmayacaktır.  

12) Sınav sonunda salonda en son kalan iki öğrenci aynı anda sınav salonundan ayrılabilir. Sınav sonunda sınav salonunda tek öğrenci kalamaz.

13) Ders sorumlusunun izni olmaksızın sınav sorularının dışarı çıkarılması yasaktır.

14) Sınav bitiminde sınav kâğıtlarını, sınav sorumlu/gözetmenlerin belirttiği düzende teslim ediniz ve sessiz bir biçimde sınav yerinden ayrılınız.

15) Sınav süresince aranızda konuşmayınız sadece kendi sınav kâğıdınız ile ilgileniniz. 

16) Dezavantajlı öğrencilerin sınav için gereken ihtiyaçları, kendi talepleri doğrultusunda bölüm başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

Sınav esnasında kurallara uymadığı tespit edilen, sınav düzenini bozucu davranışlar gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri tutanak ile gözetmenler tarafından belgelenir ve söz konusu öğrenci(ler) hakkında “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ile belirlenen kurallar kapsamında işlem yapılacaktır.