H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Erasmus+ Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği Koordinatörü

Prof. Dr. Nihal ATA TUTKUN

Tel: +90 (312) 297 79 00 / 143

e-posta: nihalata@hacettepe.edu.tr

Erasmus+ Staj Hareketliliği Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Leyla Bakacak Karabenli

Tel: +90 (312) 297 79 00 / 110

e-posta: leylabakacak@hacettepe.edu.tr

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği
abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/ogrencilerin_staj_hareketliligi-21


H.Ü. Erasmus+ Staj KA103 Programı
abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/staj_ka_103_giden_ogrenciler_icin_basvuru_sureci-28


KA 103 Staj Hareketliliği için Başvuru Kriterleri Nelerdir?
Başvuru için adayın

  • Yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması;
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresinin 12 ayı geçmeyecek olması.
  • Genel Akademik not ortalamasının;
    • Lisans öğrencisi ise 2.20/4.00, 
    • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi ise 2.5/4.00 olması gerekmektedir.
  • Hacettepe Üniversite AB Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmiş olan yabancı dil puanlarından herhangi birinin olması* gerekmektedir.

* Kabul edilen dil sınavlarının listesini kontrol ediniz.


KA103 Programı Üyesi Ülkelerin Listesi
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries


H.Ü. Erasmus+ Staj KA103  Konsorsiyum Programı 
www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/staj_konsorsiyum_giden_ogrenci-36


H.Ü. Erasmus+ Dil Barajı
www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/erasmus+_hareketlilik_basvurulari_icin_kabul_edile-15