H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Yan Dal

Yan Dal Programı Koordinatörü

Prof. Dr. Nihal ATA TUTKUN

Tel: +90 (312) 297 79 00 / 143

e-posta: nihalata@hacettepe.edu.tr 


Yan Dal Programı Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Hatice ÖNCEL ÇEKİM

Tel: +90 (312) 297 79 00 / 132

e-posta: oncelhatice@hacettepe.edu.tr 


Yan Dal Programı ile ilgili Bilgiler

Bölümümüz ile aşağıda listelenen bölümleri arasında karşılıklı Yan Dal anlaşmaları yapılmış ve Hacettepe Üniversitesi'nin 12.02.2014 tarihli Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir:

Öğrencilerimizin gerekli bilgiler için ilgili bölümler ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Güz ve Bahar Yarıyılı için yandal başvuruları Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.


Başvuru Koşulları

 1. Başvurular anadal lisans programının en erken 3 üncü en geç 6 ıncı yarıyılı başında yapılabilir.

 2. Öğrencinin yandal başvurusu yaptığı yarıyıla kadar:

  1. Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarı ile tamamlamış olması,
  2.  Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.
 3. Başka bir yan dal programına kayıtlı olmaması,
 4. Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye başvururlar.
 5. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar, yandal programını açan fakülte tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.
 6. Yan dal programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından ilişkisi kesilir.
 7. Yandal Programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel akademik ortalamasının en az 2.25 olması zorunludur. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin yan dal programı ile ilişiği kesilir.

Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesi ile ilgili tüm bilgilere yönergeden ulaşabilirsiniz. Yan Dal Programı'na başvuru yapacak öğrencilerimizin yönergeyi dikkatlice okumaları faydalı olacaktır.


Yan Dal Program Yönergeleri

2021-2022 Güz Dönemi Öncesinde Geçerli Olan Yandal Yönergeleri

Aktüerya Bilimleri

Biyoloji

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Matematik

2021-2022 Güz Dönemi ve Sonrasında Geçerli Olan Yandal Yönergeleri

Aktüerya Bilimleri

Biyoloji

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Matematik