H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Sık Sorulan Sorular

1.    Bir yarıyılda en fazla kaç AKTS kredi alabilirim?
2.    Bölümü en fazla kaç yılda tamamlamalıyım?
3.    Mezun olabilmek için hangi dersleri tamamlamak durumundayım?
4.    Ortak Zorunlu dersler hangileridir?
5.    Zorunlu dersler arasında yer alan ING127, ING128, ING237 ve ING238 dersleri nedir? Bu derslerden muaf olabilir miyim?
6.    Zorunlu dersler hangileridir?

7.    Alan içi ve alan dışı seçmeli dersler ne anlama gelmektedir?
8.    Mezun olabilmek için kaç AKTS kredisini tamamlamam gerekir?
9.    Bölüme devam zorunluluğu var mıdır?
10.    Final sınavının (Genel sınavın) başarı notuna etkisi kaç olmalıdır?
11.    Bütünleme sınavından aldığım not, dönem içi notlarım ile birlikte mi değerlendirilir?
12.    Başarısız olduğum zorunlu dersi istediğim zaman tekrar alabilir miyim?
13.    Başarısız olduğum seçmeli ders konusunda ne yapabilirim, yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim veya üzerimden sildirebilir miyim?
14.    Genel akademik ortalamamı yükseltmek amacıyla başarılı olduğum dersleri hangi şartlarda tekrar alabilirim?
15.    Kaç tür sınav vardır? Ara sınav yapılması zorunlu mudur?
16.    Cumartesi ve pazar günleri sınav olur mu?
17.    Muafiyet sınavları ne zaman yapılır?
18.    Üç ders sınavına girme şartları nelerdir?
19.    Mezuniyet koşulları nelerdir?
20.    Diğer üniversitelerden nasıl ders alırım?
21.    Okurken başka bölümde çift ana dal/ yan dal yapabilir miyim?
22.    Bir programa yerleştikten sonra Üniversite içi/ Üniversiteler arası başka bir programa yatay geçiş yapabilir miyim?
23) Diğer Sorular

 

1. Bir yarıyılda en fazla kaç AKTS kredi alabilirim?
Öğrenciler dört yıllık programlarda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda en fazla 30 AKTS kredili, beşinci yarıyıldan itibaren en fazla 40 AKTS kredili ders alabilirler. Öğrencilerin başka üniversitelerden aldıkları dersler de bu sınırlamaların içindedir.


2. Bölümü en fazla kaç yılda tamamlamalıyım?

Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarını azami yedi yılda tamamlamak zorundadırlar.

 

3. Mezun olabilmek için hangi dersleri tamamlamak durumundayım?

Öğrencilerin UNİ 101 dersi ve ortak zorunlu dersleri, alan içi zorunlu dersleri, alan içi (İST kodlu seçmeli dersler ve istatistik bölümüne açılan AKT385 ve AKT476 dersleri) ve alan dışı seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması gerekir.


4. Ortak Zorunlu dersler hangileridir?

Türk Dili (TKD103, TKD104), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AİT203, AİT204), Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı (BEB650) dersleri tüm yükseköğretim programlarında yer alan ortak zorunlu derslerdir.


5. Zorunlu dersler arasında yer alan ING127, ING128, ING237 ve ING238 dersleri nedir? Bu derslerden muaf olabilir miyim?

ING kodlu zorunlu dersler, öğrencilerin temel düzeyde İngilizce dil becerilerini geliştirmesini amaçlayan derslerdir. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Modern Diller Birimi tarafından verilmektedir. Her ders için her yarıyıl başında muafiyet sınavları olmaktadır. Önkoşul, muafiyet, ders geçme notu gibi detaylar için //www.ydyo.hacettepe.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


6. Zorunlu dersler hangileridir?

İstatistik Bölümü lisans öğretim programında Z ile belirtilen derslerdir. Her öğrenci, kendi kayıt döneminde üzerine atanmış olan müfredattan ilgili zorunlu dersleri takip edebilir.

 

7. Alan içi ve alan dışı seçmeli dersler ne anlama gelmektedir?

a) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı İST kodlu dersler ile İstatistik Bölümü’ne açılan “AKT385 Aktüerya” ve “AKT476 Risk Yönetimi ve Sigortacılık” dersleridir. Alan içi seçmeli dersler, İstatistik Bölümü lisans öğretim programında S ile belirtilmiştir.

Her öğrenci, kendi müfredatında zorunlu olarak tanımlanmamış ancak mevcut dönemde zorunlu statüde olan İST kodlu dersi programına alan içi seçmeli ders olarak alabilir.

b) Alan dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir. SEC kodlu dersler de, alan dışı seçmeli dersler statüsündedir. Bu dersler, Seçmeli Dersler Birim Koordinatörlüğü tarafından her ilgi ve beceri alanına yönelik olarak açılmaktadır. SEC kodlu derslerle ilgili ayrıntılı bilgi ve duyurular için //www.secmeli.hacettepe.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. SEC kodlu derslerden öğrenim hayatı boyunca en fazla 3 tane alınabilmektedir.

 

8. Mezun olabilmek için kaç AKTS kredisini tamamlamam gerekir?

İstatistik Bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları gerekmektedir. Bu krediler zorunlu dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler, ortak zorunlu dersler ve ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş derslerinden toplanmalıdır. Mezuniyet için gerekli olan kredilerin dağılımları öğrencilerin bilsis üzerindeki müfredat durumlarından takip edilebilir. Ancak İstatistik Bölümü mezunu olabilmek için ilgili toplam AKTS’nin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

2018 öncesi girişliler

2018 – 2021 girişliler

2022 ve sonrası girişliler

Zorunlu dersler

138 AKTS

133 AKTS

139 AKTS

Alan içi seçmeli dersler

En az 67 AKTS

En az 72 AKTS

En az 66 AKTS

Alan dışı seçmeli dersler

En az 8 AKTS

En az 8 AKTS

En az 8 AKTS

Ortak zorunlu dersler + UNI 101

10 AKTS + 1 AKTS

10 AKTS + 1 AKTS

10 AKTS + 1 AKTS

Toplam

En az 240 AKTS

En az 240 AKTS

En az 240 AKTS

 

9. Bölüme devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (Teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. F1 notu alan öğrenci genel sınav, bütünleme sınavı ve 3 ders sınavlarına alınmazlar.

Tekrarlanan kuramsal derslerde önceki yarıyılda devam koşulu yerine getirilmişse devam zorunluluğu aranmaz.

 

10. Final sınavının (Genel sınavın) başarı notuna etkisi kaç olmalıdır?

Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %60 olabilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

 

11. Bütünleme sınavından aldığım not, dönem içi notlarım ile birlikte mi değerlendirilir?

Bütünleme sınav sonuçları öğrencinin yarıyıl içi başarısı ile birlikte değerlendirilir.

 

12. Başarısız olduğum zorunlu dersi istediğim zaman tekrar alabilir miyim?

Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.

 

13. Başarısız olduğum seçmeli ders konusunda ne yapabilirim, yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim veya üzerimden sildirebilir miyim?

Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak transkriptinde görünmeye devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir. Vazgeçme haklarını kullanan ve başarısız oldukları bir seçmeli dersi bulunan mezun durumundaki öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile başarısız oldukları seçmeli bir ders yerine başka bir seçmeli ders alabilirler. Öğrenci bu haktan bir kez yararlanabilir. Vazgeçme haklarını kullanmasına rağmen başarısız olduğu seçmeli ders sayısı birden fazla ve son iki yarıyıl içinde bu dersler açılmamış ise ilgili yönetim kurulu kararı ile mezun durumundaki öğrencilerin üzerinden, başarısız oldukları bu seçmeli dersler sildirilebilir.

 

14. Genel akademik ortalamamı yükseltmek amacıyla başarılı olduğum dersleri hangi şartlarda tekrar alabilirim?

Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklendikleri ve başarılı sayıldıkları (A1 ve A2 notları hariç) dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.

 

15. Kaç tür sınav vardır? Ara sınav yapılması zorunlu mudur?

Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, üç ders sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

Her ders için en az bir ara sınav yapılması gerekir.

 

16. Cumartesi ve pazar günleri sınav olur mu?

Gerekli görüldüğü halde ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

 

17. Muafiyet sınavları ne zaman yapılır?

Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar.

 

18. Üç ders sınavına girme şartları nelerdir?

Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Üç ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları ilgili yönetim kurulunca ÖİDB’ye bildirilir. Üç ders sınav hakkını kullanan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

19. Mezuniyet koşulları nelerdir?

a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmiş olmak. İstatistik Bölümü’nden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken AKTS, madde 8’de verilen tablodaki kredi dağılımlarını yerine getirmek koşuluyla, en az 240’tır.

b) En az 2.00 genel akademik ortalamasını sağlamak,

c) Transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması gerekmektedir.

 

20. Diğer üniversitelerden nasıl ders alırım?

Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci yarıyıl başlamadan önce eşdeğerlik alınması talebiyle bölümüne başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili kurul karar verir. Öğrencinin ders eşdeğerliği yaptırabilmesi için (ortak zorunlu dersler hariç) öğrencinin ders almak istediği programın taban puanının, üniversitemizde kayıtlı olduğu programdan yüksek olması gerekir. Bu koşulda aşağıdaki linkte verilen "Eşdeğerlik Kuralları" uygulanır. İlgili   yönetim kurulu kararı ile alınan derslerin notları bir sonraki yarıyılın ders kayıt yenileme günleri sonuna kadar transkriptine işlenir.

Eşdeğerlik Kuralları

 

21. Okurken başka bölümde çift ana dal/ yan dal yapabilir miyim?

Bölümümüz, öğrencilerine Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli bölümleri ile çift ana dal/yan dal        programı sunmaktadır. Genel akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenciler, çift ana dal ve yan dal programına en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılda başvuruda bulunabilirler. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ana dal diplomasıyla birlikte çift ana dal diploması /yan dal sertifikası da verilir. Çift ana dal/Yan dal programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve duyurular için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz.

İstatistik Bölümü Yan dal programı  

İstatistik Bölümü Çift Ana dal programı

 

22. Bir programa yerleştikten sonra Üniversite içi/ Üniversiteler arası başka bir programa yatay geçiş yapabilir miyim?

Evet. Üniversite içi başka bir programa yatay geçiş için, İstatistik programında en az iki (2) yarıyıl okuduktan sonra, not ortalamanız 4 üzerinden en az 2.75 ise ve başvurmak istediğiniz program okuduğunuz program için yatay geçiş kontenjanı açmış ise başvuru yapabilirsiniz.  Üniversiteler arası başka bir programa yatay geçiş için, öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm derslerden başarılı olması ve genel akademik ortalamasının 4 üzerinden 3.50 olması gerekmektedir.  Yatay geçiş başvuruları yılda iki kez (yarıyıl sonlarında) açılmakta ve Öğrenci İşleri web sayfasında ilan edilmektedir. Konu ile ilgili yönetmeliğe linkten ulaşabilirsiniz:

Yatay Geçiş Yönetmeliği

 

23. Yukarıda verilen sorular haricinde sorularınız için İstatistik bölüm sayfasında “Öğrenciler için” sekmesine tıklanarak istenilen bilgilere ulaşılabilir.

https://stat.hacettepe.edu.tr/

NOT: İşbu doküman, 26/03/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, yapılan değişiklikleri ve düzenlemeleri 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği temel alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir çelişki olması durumunda yönetmelik esastır.