H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Çift Anadal

Çift Anadal Programı Koordinatörü

Doç. Dr. Ayten YİĞİTER

Tel: +90 (312) 297 79 00 / 115

e-posta: yigiter@hacettepe.edu.tr


Çift Anadal Programı Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Melike BAHÇECİTAPAR 

Tel: +90 (312) 297 79 00 / 126

e-posta: mlk@hacettepe.edu.tr


Çift Anadal Programı ile İlgili Bilgiler

İstatistik Bölümü Öğrencileri için Çift Anadal Programı anlaşmamız olan bölümler aşağıdaki gibidir.

  • AKTÜERYA BİLİMLERİ
  • BİYOLOJİ
  • MATEMATİK

Başvuru Koşulları

1. Anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında olmak.

2. Başvurulan yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olmak.

3. Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması.

4. Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde olmak ve

5. İlk 4 maddede belirtilen şartları belgelemek


Başvuru Adımları

1. Başvurular AKADEMİK TAKVİM'de belirtilen tarihleri arasında programı açan Bölüm Başkanlığı'na yapılacaktır.

2. Koşulları sağlayan öğrenciler, çift anadal programına devam etmek istediklerini belirten bir dilekçeyi ekleriyle birlikte çift anadal programı olan bölümlerin bölüm başkanlıklarına vereceklerdir. 

(Örnek dilekçe için tıklayınız)


Çift Anadal Program Yönergeleri

Aktüerya Bilimleri

Biyoloji

Matematik