H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Araştırma Görevlileri

Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Hatice Işık

Arş. Gör Dolunay Ezgi Gümüşbaş

İstatistik Teorisi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Nurbanu Bursa

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Derya Turfan

Arş. Gör. Dr. Mustafa Murat Arat

Risk Analizi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Leyla Bakacak Karabenli 

Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Ceren Ünal Akdeniz

İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

Arş. Gör. Serhan Tunçel

Arş. Gör. Hatice Nur Karakavak