H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Doktora Tezleri

2020

1. Başlık: Advances and Applications in Deep Learning
Yazar: Arat, M.M.
Danışman: Asst. Prof. Michel Ballings

2. Başlık: Gen Açıklama Verilerinin Sınıflandırılmasında Yeni Bir Özellik Seçimi Yöntemi
Yazar: Turfan, D.
Danışman: Prof. Dr. Özgür YENİAY

3. Başlık: Ölçüm Hatalı Açıklayıcı Değişkenli Cox Regresyon Modeline Bayesci Yaklaşım
Yazar: Işık, H.
Danışman: Prof. Dr. Duru KARASOY

4. Başlık: Eliptik Konurlu Dağılımlara Dayalı Çok Değişkenli Tekrarlı Ölçümlü Varyans Analizi
Yazar: Borazan Çelikbıçak, M.
Danışman: Prof. Dr. Serpil AKTAŞ ALTUNAY

2019

1. Başlık: Bağımsızlık Bileşenler Analizi ile Çoklu Bağlantı Sorununa Bir Yaklaşım
Yazar: Bursa, N.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

2018

1. Başlık: Deneysel Dağılım Fonksiyonuna Dayalı Yeni Uyum İyiliği Testleri
Yazar: Alptekin, D.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

2. Başlık: Kedi Sürüsü Optimizayonuna Dayalı Yeni Bir Bulanık Zaman Serisi Yaklaşımı
Yazar: Gündoğdu, Y.B.
Danışman: Doç. Dr. Çağdaş Hakan ALADAĞ

3. Başlık: Karesel Olumsallık Tablolarında Model Uyumunun Sapma Ölçüsü ile Belirlenmesi 
Yazar: Altun, G.  
Danışman: Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

4. Başlık: Örnekleme Kuramında Yüzdelik Tahmin Edicileri
Yazar: Al, S.  
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

5. Başlık: The Importance of Fat-Tailed and Skewed Distributions in Modelling Value-At-Risk
Yazar: Altun, E.  
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

2017

1. Başlık: Örnekleme Yöntemlerinde Hartley-Ross Tahmin Edicisine Dayalı Yeni Tahmin Ediciler 
Yazar: Öncel, Ç.H. 
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

2. Başlık: Karesel Olumsallık Tablolarında Düzey Ayırt Edilebilirliği ve Uyum 
Yazar: Yılmaz, A.E. 
Danışman: Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

2016

1. Başlık: Saklı Markov Modelinin Farklı Dağılımlar için İncelenmesi 
Yazar: Can,C.E.
Danışman: Prof. Dr. Gül ERGÜN

2. Başlık: Genetik Epidemiyolojide Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller Yaklaşımı 
Yazar: Karadağ,Ö.
Danışman: Doç. Dr. Serpil AKTAŞ ALTUNAY

3. Başlık: Gudermannian Kayıp Fonksiyonu ve GudermannianBoost İkili Sınıflandırma Yöntemi 
Yazar: Toka, O. 
Danışman: Prof. Dr. Meral ÇETİN

2015

1. Başlık: Bulanık Regresyon Analizinde Monte Carlo Yöntemi ve Uzman Sistemler 
Yazar: İçen,D.
Danışman: Prof. Dr. SÜLEYMAN GÜNAY

2014

1. Başlık: Sağlam kısmi en küçük kareler regresyon analizinde yeni yaklaşımlar 
Yazar: Polat, E.
Danışman: Prof. Dr. SÜLEYMAN GÜNAY

2013

1. Başlık: Rasgeleleştirilmiş Yanıt Modellerinde Oran ve Ortalama Tahmin Edicileri 
Yazar: ÖZGÜL N.
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

2. Başlık: Bilgi İçeren Durdurma Varlığında Yinelemeli Olay Süreci 
Yazar: ÜNLÜ H.
Danışman: Doç. Dr. Ayten YİĞİTER

2012

1. Başlık: Birliktelik analizinde özgün bir birleşik ilginçlik ölçümü 
Yazar: ERSEL D.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

2. Başlık: Örnekleme kuramında tahmin edicilere kalibrasyon yönteminin uygulanması 
Yazar: KOYUNCU N.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

3. Başlık:  Uzun süreli çalışmalarda MA (1) ve ARMA (1,1) otokorelasyonlu hatalara sahip doğrusal karma etkiler modelleri için örneklem büyüklüğünün belirlenmesi 
Yazar: BAHÇECİTAPAR M.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYSAL

4. Başlık:  Yarı parametrik regresyon modelinde etkili gözlem analizi 
Yazar: TÜRKAN S.
Danışman: Prof. Dr. Öniz TOKTAMIŞ

5. Başlık:  Sağlam varyans çözümlemesi 
Yazar: KARAGÖZ D. 
Danışman: Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

2011

1. Başlık: Orijinden geçen çoklu doğrusal regresyon modellerinde yeni en küçük ortanca kareler yaklaşımı 
Yazar: KAYHAN ATILGAN Y.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

2010

1. Başlık: Orantısız tehlikeler için yaşam modelleri 
Yazar: ATA N.
Danışman: Prof. Dr. Tekin SÖZER

 2009

1. Başlık: Ortalamadaki değişimi izleyen Bayesci süreç kontrolü 
Yazar: SUNAR Ö.
Danışman: Prof. Dr. Gül ERGÜN

 2. Başlık: Yol analizi yaklaşımı ile para krizi modellenmesi 
Yazar: AKINCI M. M.
Danışman: Yrd. Doç.Dr. İbrahim ZOR

3. Başlık: Hazard oranının testinde uyarlamalı grup ardışık düzenler 
Yazar: PARLAK DEMİRHAN Y.
Danışman: Prof. Dr. Sevil BACANLI

4. Başlık: Yapay sinir ağlarının mimari seçimi için tabu arama algoritması 
Yazar: ALADAG C.H.
Danışman: Prof. Dr. Gülsüm HOCAOĞLU

5. Başlık:  Karma logaritmik doğrusal modellere Bayesci yaklaşımlar 
Yazar: DEMİRHAN H.
Danışman: Yrd. Doç.Dr. Canan HAMURKAROĞLU

6. Başlık: Kayıp gözlem olması durumunda kitle ortalaması tahmini 
Yazar: SATICI E.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

7. Başlık: Bağımlı birleşik poisson süreçleri üzerine bir çalışma 
Yazar: ÖZEL G.
Danışman: Prof. Dr. Ceyhan İNAL

8. Başlık: İki parametreli üstel dağılımda rekor değerler ile ortak değişim katsayısı ve güvenirlik tahmin edicileri 
Yazar: BIYIKLI N.
Danışman: Prof. Dr. Durdu KARASOY

9. Başlık: Çok amaçlı karar verme problemlerinde genetik algoritma temelli çözüm yöntemleri 
Yazar: KESKİN F.
Danışman: Prof. Dr. Gülsüm HOCAOĞLU

 2008

1. Başlık: Bireysel emeklilik sisteminin planlanmasında annüite problemi ve alternatif yaklaşımlar 
Yazar: KÜNTAY O.
Danışman: Prof. Dr. Turhan MENTEŞ

2. Başlık: Bazı örnekleme tasarımlarında varyans tahmin yöntemleri 
Yazar: ÜNYAZICI Y.
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

3. Başlık: Tek indeks modellerinde yarı parametrik yaklaşımlar 
Yazar: AKKUŞ Ö.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL