H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
İST491 İleri İstatistik Projeleri ve İST493 Seminer Dersleri Hakkında(Güncelleme: 25.09.2023)

• İST491 İleri İstatistik Projeleri ve İST493 Seminer dersleri yalnızca 4. sınıf öğrencileri
tarafından alınabilir.
• Bu iki ders öğrencilik süresince yalnızca bir defa alınabilir.
• Bu dersler, ders sorumlusunun onayı alınarak ders programına eklenmelidir.
• Ders şubelerinin hangi ders sorumlusuna ait olduğunu gösteren tablo ekte yer almaktadır.
Not: Önceki dönemlerde istenen başvuru formu teslimine gerek bulunmamaktadır.

EK

Şubeler

https://fs.hacettepe.edu.tr/stat/dosyalar/%C5%9Eubeler.pdf