H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
FEDEK

                             


İstatistik Lisans Programı, FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 25 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile akredite edilmiştir. Program 09.05.2021 tarihi itibariyle 2 yıl süreyle, 30.09.2023 tarihine kadar bir kez daha akredite olmuştur.

----------------------------

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)  tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.


İSTATİSTİK PROGRAMI ÖĞRETİM AMAÇLARI


İstatistik programının öğretim amaçları, istatistik ve istatistiğin kullanıldığı birçok alanda araştırma-geliştirme yapabilecek istatistikçilerin yetiştirilmesini hedefleyen doğrultuda aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

ÖA1. Matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemlerinin verilmesi ile İstatistik alanında araştırmacı ve eğitim elemanı olarak yetişmek isteyen öğrencilerimize sağlam bir temel hazırlama.

ÖA2. İstatistik kuramı dışında, Yöneylem Araştırması, Risk Analizleri, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve İstatistiksel Bilgi Sistemleri gibi alanlarda da araştırma yapabilmek.

ÖA3. İstatistik biliminin farklı disiplinlerle ilişkisini geliştirecek bilgi birikimini sağlamak.

ÖA4. Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan veri madenciliği ve büyük veri kavramlarına hâkim aynı zamanda araştırma, planlama, yürütme ve sonuçları analiz ederek yorumlayabilecek düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket programlarını etkili biçimde kullanabilen nitelikli istatistikçiler yetiştirmek.


FEDEK KAPSMINDA YAPILAN ANKETLER 


H.Ü. İstatistik Bölümü Öğrenci Anketi-2020

H.Ü. İstatistik Bölümü Mezun Anketi-2020

H.Ü. İstatistik Bölümü Personel Memnuniyet Anketi-2020


BÖLÜM FEDEK AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ 


Prof. Dr. Meral Çetin                             

Doç. Dr. Ayten Yiğiter                          

Doç. Dr. Yasemin Kayhan Atılgan       

Doç. Dr. Derya Ersel                         

Doç. Dr. Duygu İçen

Doç. Dr. Özge Karadağ Ataş

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Eda Can

Dr. Öğr. Üyesi Onur Toka    

Arş. Gör. Ceren Ünal